Společně k dohodě

uspokojivá řešení nalézaná společným úsilím

Mediace


způsob řešení sporu za účasti jeho stran a mediátora

Vhodné pro řešení sporů v oblastech:

  • občanskoprávní
  • rodinné
  • pracovněprávní
  • spotřebitelské
  • obchodní


Mgr. Lenka Sitná

zapsaná mediátorka


- nabízím otevřenou komunikaci a individuální přístup

- v případě potřeby lze realizovat mediaci i distančně