Společně k dohodě
uspokojivá řešení nalézaná společným úsilím

Mediace


způsob řešení sporu za účasti jeho stran a nestranného mediátora

Vhodné pro řešení sporů v oblastech:

  • občanskoprávní
  • rodinné
  • pracovněprávní
  • spotřebitelské
  • obchodní


Mgr. Lenka Sitná

advokátka a zapsaná mediátorka


- nabízím otevřenou komunikaci a individuální přístup

- kromě mediace se věnuji též výkonu advokátní praxe